19 มิถุนายน 2560

PTTGC สานต่อโครงการประมงยั่งยืน ส่งเสริมกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ

คุณนลินี กาญจนามัย   ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด     คุณไพรัช เจียะรัตน์ ประมงอำเภอเมืองระยอง คุณปิติพร นิลพัฒน์   ผู้แทนประมงจังหวัดระยองพร้อมด้วยคุณทศพร เพียรชอบ ผู้จัดการส่วนหน่วยงาน Plant Technical บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาโรงงาน LDPE และผู้แทนบริษัทพันธมิตร ร่วมส่งมอบโครงการประมงยั่งยืน พลิกฟื้นทรัพยากรใต้ท้องทะเล โดยได้ดำเนินการปรับปรุงระบบอนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดของหอยหวานและปูไข่นอกกระดอง พร้อมทำแนวป้องกันทะเลกัดเซาะ ด้วยกระสอบพลาสติกแบบมีปีก โดยมีคุณจรัล เข็มกลัด ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ เป็นผู้แทนรับมอบโครงการ  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ