22 มิถุนายน 2560

PTTGC มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก ถังน้ำสะอาด InnoPlus

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก ถังน้ำสะอาด InnoPlus จำนวน 60 ใบ มูลค่า 300,000 บาท ให้แก่ สถานีวิทยุ FM 100.5 MHz. MCOT NEWS NETWORK โดยมี คุณสุวิช สุทธิประภา ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่น FM 100.5 รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และใช้ในการกักเก็บน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภค เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการ อสมท.

ข่าวอื่นๆ