15 กันยายน 2563

GC แถลงความร่วมมือ "โครงการ Rayong Organic Living" ชูแนวทาง GC Circular Living ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

GC เชื่อว่าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกภาคส่วน จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง GC Circular Living ที่ช่วยตอกย้ำถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อตอกย้ำแนวทางนี้

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และ ผู้บริหาร GC จึงได้ร่วมแถลงความร่วมมือกับ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ใน "โครงการ Rayong Organic Living" โดยมีสามพรานโมเดลเป็นต้นแบบ และใช้องค์ความรู้ ผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ไทย ภายใต้แนวคิด Organic และ Circular Living ซึ่งมีรากฐานการผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์พื้นถิ่น ได้แก่ หญ้าคา เร่วหอม ว่านสาวหลง ผักบุ้งทะเล ขิง ใบบัวบก มะนาว และตะไคร้ ปลูกโดยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กลุ่มหอมมะหาดในพื้นที่เขาห้วยมะหาดแหล่งธรรมชาติและต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยอง และต่อยอดด้วยการแปรรูปวัตถุดิบโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ชุมชนหนองแฟบ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไทยออร์แกนิก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ แชมพู สบู่เหลว ครีมบำรุงผิว และสบู่ล้างมือ โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทุกชนิด 10% จะมอบกลับคืนให้เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ GC ยังได้วางแผนการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสนับสนุนทีมงาน นักวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ร่วมกับ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดจาก "โครงการ Rayong Organic Living" วางจำหน่ายที่

  1. Customer Solution Center : CSC ชั้น 1 อาคาร EnCo A
  2. ร้านอีโค่โทเปีย สยามดิสคัฟเวอรี่
  3. เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Shopee LAZADA และ JD Central : ร้าน LUFFALA_OFFICIAL
  4. ร้านปฐม สาขาทองหล่อ และสวนสามพราน
  5. Line Official Account : Patom Organic Living

ข่าวอื่นๆ