GC ร่วมกับ Aerosoft  และหน่วยงานภาครัฐ เปิดโครงการ  “รองเท้าสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ”
12 ธันวาคม 2566
GC ร่วมกับ Aerosoft และหน่วยงานภาครัฐ เปิดโครงการ “รองเท้าสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ”
สังคม
GC มอบผ้าห่มกันหนาว Upcycling แก่กองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
23 ธันวาคม 2565
GC มอบผ้าห่มกันหนาว Upcycling แก่กองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
สังคม
GC และ PTT ส่งมอบเรือพายพลาสติก ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
27 มกราคม 2565
GC และ PTT ส่งมอบเรือพายพลาสติก ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
สังคม
โครงการ GC ห่วงใย สู้ภัยน้ำท่วม ส่งมอบเรือพายนวัตกรรมพลาสติก ให้กระทรวงมหาดไทย ส่งต่อสู่ 23 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย
17 พฤศจิกายน 2564
โครงการ GC ห่วงใย สู้ภัยน้ำท่วม ส่งมอบเรือพายนวัตกรรมพลาสติก ให้กระทรวงมหาดไทย ส่งต่อสู่ 23 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย
สังคม
GC รับมอบหนังสือสารานุกรม “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
02 พฤศจิกายน 2564
GC รับมอบหนังสือสารานุกรม “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
สังคม
GC ส่งมอบเรือพายพลาสติก ให้แก่กองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
29 ตุลาคม 2564
GC ส่งมอบเรือพายพลาสติก ให้แก่กองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สังคม
พายน้ำใจ..ช่วยภัยน้ำท่วม GC ส่งมอบนวัตกรรมเรือพายพลาสติก ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19 ตุลาคม 2564
พายน้ำใจ..ช่วยภัยน้ำท่วม GC ส่งมอบนวัตกรรมเรือพายพลาสติก ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังคม
GC ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2564 (ACT Day): คบเด็กสร้างชาติ”
06 กันยายน 2564
GC ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2564 (ACT Day): คบเด็กสร้างชาติ”
สังคม
โครงการ GC Engineers Talk เพื่อนักศึกษาที่สนใจสายอาชีพปิโตรเคมี
03 กันยายน 2564
โครงการ GC Engineers Talk เพื่อนักศึกษาที่สนใจสายอาชีพปิโตรเคมี
สังคม
GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีระยอง อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง
21 พฤษภาคม 2564
GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีระยอง อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง
สังคม
GC แสดงความห่วงใยต่อผู้พิการในชุมชนคลองเตย มอบถุงยังชีพปันน้ำใจ และสับปะรดจากเกษตรกรระยอง
21 พฤษภาคม 2564
GC แสดงความห่วงใยต่อผู้พิการในชุมชนคลองเตย มอบถุงยังชีพปันน้ำใจ และสับปะรดจากเกษตรกรระยอง
สังคม
GC ร่วมกับ ปตท. สนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ของกองทัพบก
12 มีนาคม 2564
GC ร่วมกับ ปตท. สนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ของกองทัพบก
สังคม