12 มกราคม 2560

PTTGC มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  พร้อมผู้บริหารระดับสูง   มอบเงินจำนวน 100,000 บาท  และน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน  4,650 ขวด  แก่คุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพิธีรับมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของดังกล่าวเพื่อส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยด้วย    โดยมีคุณมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์   คุณธีรวัฒน์ สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ส่วนราชการ  และองค์กรภาคเอกชน ร่วมในพิธี เมื่อวันที่  11 มกราคม 2560  ณ บริเวณมุขหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง

ข่าวอื่นๆ