30 มีนาคม 2560

PTTGC รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) ให้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในโครงการ e-Recruit ในงาน Thailand ICT Management forum 2017 จากจำนวนผู้ส่งเข้าประกวดในประเภทเดียวกันที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 14 โครงการ โดยโครงการ e-Recruit เป็น 1 ใน 6 โครงการ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับ Distinguished โดยคุณสุพจน์ พฤกษะวัน ผู้จัดการส่วน IT Strategy & Information Architecture เป็นผู้รับมอบรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ