21 พฤษภาคม 2564

GC แสดงความห่วงใยต่อผู้พิการในชุมชนคลองเตย มอบถุงยังชีพปันน้ำใจ และสับปะรดจากเกษตรกรระยอง

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 3 เป็นต้นมา GC ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลทุกภาคพร้อมแสดงความห่วงใยไปถึงผู้พิการและผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร มอบถุงยังชีพปันน้ำใจ จำนวน 1,000 ชุด ที่พนักงาน GC ได้ร่วมบริจาค และสับปะรดจากเกษตรกรจังหวัดระยอง จำนวน 4,000 กิโลกรัม ภายใต้โครงการ “มอบถุงยังชีพปันน้ำใจให้ชุมชนคลองเตย” โดยมีคุณสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย และว่าที่ร้อยตรีธนิต สิทธิไกรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองเตย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ