PTTGC คว้ารางวัลทุกประเภทในงาน PTT Group Operational Excellence Award 2013
08 มีนาคม 2556
PTTGC คว้ารางวัลทุกประเภทในงาน PTT Group Operational Excellence Award 2013
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงาน Invest ASEAN 2013 ณ ประเทศมาเลเซีย
02 มีนาคม 2556
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงาน Invest ASEAN 2013 ณ ประเทศมาเลเซีย
รางวัล
ผู้บริหาร พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม ในงาน SAA Awards for Listed Companies 2012
06 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้บริหาร พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม ในงาน SAA Awards for Listed Companies 2012
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และกลุ่ม ปตท. ร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ (Innobioplast 2013)
24 มกราคม 2556
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และกลุ่ม ปตท. ร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ (Innobioplast 2013)
สิ่งแวดล้อม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2555
30 พฤศจิกายน 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2555
รางวัล
PTT Global Chemical รับรางวัลแห่งความสำเร็จในเวทีโลก Global Energy Awards 2012 จาก Platts
29 พฤศจิกายน 2555
PTT Global Chemical รับรางวัลแห่งความสำเร็จในเวทีโลก Global Energy Awards 2012 จาก Platts
รางวัล
บทบาทของ PTT Global Chemical ในงาน 7Th Annual GPCA Forum
27 พฤศจิกายน 2555
บทบาทของ PTT Global Chemical ในงาน 7Th Annual GPCA Forum
เศรษฐกิจ
CEO ให้เกียรติร่วมเสวนา ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2556 กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก
20 พฤศจิกายน 2555
CEO ให้เกียรติร่วมเสวนา ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2556 กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Platts Top 250 Asia Awards 2012
23 ตุลาคม 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Platts Top 250 Asia Awards 2012
รางวัล
PTT Global Chemical joined 6 Institutes to Develop Domestic Medical Devices Made of Bioplastics
28 กันยายน 2555
PTT Global Chemical joined 6 Institutes to Develop Domestic Medical Devices Made of Bioplastics
สิ่งแวดล้อม
PTTGC Group "S-H-E Day 2012 ครอบครัวเดียวกัน"
26 กันยายน 2555
PTTGC Group "S-H-E Day 2012 ครอบครัวเดียวกัน"
สิ่งแวดล้อม
PTT Global Chemical รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011
26 กันยายน 2555
PTT Global Chemical รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011
รางวัล