06 ธันวาคม 2559

PTTGC รับรางวัล Thailand Energy Award 2559

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม ให้แก่ PTTGC สาขา 2 โดยมีคุณสุวิทย์ ทินนโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้รับรางวัล ในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2559 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในปีนี้มีผลงานที่ชนะการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 64 โครงการ จาก 260 โครงการ ใน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน คิดเป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานของทุกโครงการในปีนี้ ทั้งสิ้นกว่า 2,200 ล้านบาท และสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้มากถึง 280,000  ตัน