PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2012
12 กันยายน 2555
PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2012
รางวัล
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงทุนโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
12 กันยายน 2555
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงทุนโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานประชุมนวัตกรรมสาหร่ายเอเชีย-โอเชียนเนียครั้งที่ 2
03 กันยายน 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานประชุมนวัตกรรมสาหร่ายเอเชีย-โอเชียนเนียครั้งที่ 2
สิ่งแวดล้อม
PTT Global Chemical ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012)
17 สิงหาคม 2555
PTT Global Chemical ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012)
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTTPE ร่วมลงนามแก้ไขสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ ปตท.
15 สิงหาคม 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTTPE ร่วมลงนามแก้ไขสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ ปตท.
เศรษฐกิจ
PTT Global Chemical สนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
07 สิงหาคม 2555
PTT Global Chemical สนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
เศรษฐกิจ
CEO ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
20 กรกฎาคม 2555
CEO ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เศรษฐกิจ
CEO ร่วมเสวนา "บทบาทคณะกรรมการบริษัทกับการกำกับดูแลกิจการ" ในงาน National Director Conference 2012
12 กรกฎาคม 2555
CEO ร่วมเสวนา "บทบาทคณะกรรมการบริษัทกับการกำกับดูแลกิจการ" ในงาน National Director Conference 2012
เศรษฐกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical บรรยายพิเศษ ให้กับ สมาคมอาขีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน (ส.อ.ป.)
29 มิถุนายน 2555
กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical บรรยายพิเศษ ให้กับ สมาคมอาขีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน (ส.อ.ป.)
สิ่งแวดล้อม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของจังหวัดระยอง
17 มิถุนายน 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของจังหวัดระยอง
ข่าวอื่นๆ
CEO PTT Global Chemical ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
14 มิถุนายน 2555
CEO PTT Global Chemical ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
ข่าวอื่นๆ
PTT Global Chemical ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2555
07 มิถุนายน 2555
PTT Global Chemical ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2555
สิ่งแวดล้อม