27 มกราคม 2559

PTT Global Chemical Participates in the Workshop on International Collaboration with the French Embassy

ดร.ชญาน์  จันทวสุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คุณจิรวัฒน์  นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด  พร้อมคณะผู้บริหาร PTTGC และ TOL ให้การต้อนรับคณะสถานทูตฝรั่งเศสซึ่งประกอบด้วยบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีกว่า 10 บริษัท ของประเทศฝรั่งเศส พร้อมด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bio Economy) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559   ณ  อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี    และในโอกาสนี้ได้เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตลอดจนหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยมี ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Corporate Innovation และ ดร.จิตติ์พร เครือเนตร ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Downstream Innovation ร่วมให้การบรรยายและนำเยี่ยมชม ณ Science & Innovation Center เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

การจัดการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  PTTGC และ The Trade Commission of the French Embassy สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  ซึ่งเห็นว่า PTTGC Group เป็นผู้นำธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยมีศักยภาพในด้านต่างๆ สามารถส่งเสริมการพัฒนาด้าน Biorefinery และด้านอื่นๆ ของประเทศฝรั่งเศสได้   และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ในไทย  รวมทั้งช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี  ทั้งในกระบวนการผลิตและการวิจัยอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ