10 มิถุนายน 2565

GC ร่วมแสดงความยินดี 75 ปี แพทย์จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน “งานครบรอบ 75 ปี แพทย์จุฬาฯ เพื่อคุณค่าของทุกชีวิต (75 Years MDCU For All)” ณ ลานเอนกประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นมาของคณะฯ การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ และการมุ่งผลิตแพทย์คุณภาพสู่สังคม

ข่าวอื่นๆ