25 เมษายน 2560

PTTGC ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ (NASMEX 2017)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 พลเรือโทสุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) พร้อมด้วย คุณวิรัช บุญบำรุงชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ตาม ISPS Code ของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันในพื้นที่มาบตาพุด ได้แก่ PTTGC BLCP GLOW PTTLNG PTTTANK SCG SPRC TPT และ TTT จัดขึ้นที่ PTTGC สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน โดยหัวข้อการฝึกในครั้งนี้ คือ “การฝึกรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือตาม ISPS Code ในพื้นที่รับผิดชอบ ทรภ.1 ในรหัสการฝึก NASMEX 2017” เพื่อเป็นการทดสอบการอำนวยยุทธ์ของหน่วยเรือในการป้องกันพื้นที่สำคัญ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจกับการประสานงานในการควบคุมเรือพาณิชย์ การป้องกันเขตท่าเรือพาณิชย์ การสร้างความคุ้นเคยพื้นที่ท่าเรือในการวางกำลังทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ ทรภ.1 และสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางทะเลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วย

ข่าวอื่นๆ