05 มกราคม 2555

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรบูธนิทรรศการกลุ่มปตท. และทรงเปิดงาน BOI Fair 2011 โลกสดใส ไทยยั่งยืน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบูธนิทรรศการกลุ่ม ปตท. "พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย" (Power for Sustainable Future) ณ บริเวณ Outdoor ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี และทรงเปิดงาน BOI Fair 2011 โลกสดใส ไทยยั่งยืน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 โดยมี ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รวมถึง ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. พนักงาน ข้าราชการระดับสูง และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

บูธนิทรรศการ กลุ่มปตท. "พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย" (Power for Sustainable Future) ได้นำโซล่าเซลล์มาช่วยจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในตัวอาคาร โดยเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิสถาปัตยกรรมการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบในรูปลักษณ์ภายนอก เป็นอาคารประหยัดพลังงานที่เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น หญ้าแฝก และกล่องนมใช้แล้ว

ข่าวอื่นๆ