ผู้บริหาร GC ร่วมบรรยายในหลักสูตร Transformational Executive Network for Exponential Growth (TEN X)
23 กันยายน 2565
ผู้บริหาร GC ร่วมบรรยายในหลักสูตร Transformational Executive Network for Exponential Growth (TEN X)
ข่าวอื่นๆ
GC ร่วมแสดงความยินดี 75 ปี แพทย์จุฬาฯ
10 มิถุนายน 2565
GC ร่วมแสดงความยินดี 75 ปี แพทย์จุฬาฯ
ข่าวอื่นๆ
GC ร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2022 Olympic Day”
30 เมษายน 2565
GC ร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2022 Olympic Day”
ข่าวอื่นๆ
GC รับพระราชทานรางวัลผู้ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์-ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ในงานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11 เมษายน 2565
GC รับพระราชทานรางวัลผู้ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์-ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ในงานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข่าวอื่นๆ
GC ร่วมส่งเสริมไอเดียเปลี่ยนโลก ภายใต้แนวคิด “National Decarbonization” จัดการประกวด The 1st TIChE Open Innovation Idea Challenge ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และ SCG
27 มกราคม 2565
GC ร่วมส่งเสริมไอเดียเปลี่ยนโลก ภายใต้แนวคิด “National Decarbonization” จัดการประกวด The 1st TIChE Open Innovation Idea Challenge ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และ SCG
ข่าวอื่นๆ
GC ประกาศผลโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7 ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก”   ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท
29 ธันวาคม 2564
GC ประกาศผลโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7 ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท
ข่าวอื่นๆ
GC ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 18 ปี
05 ตุลาคม 2563
GC ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 18 ปี
ข่าวอื่นๆ
GC ร่วมบรรยายในหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2020 รุ่นที่ 6
18 กันยายน 2563
GC ร่วมบรรยายในหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2020 รุ่นที่ 6
ข่าวอื่นๆ
GC สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตประจำปี 2563
14 กันยายน 2563
GC สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตประจำปี 2563
ข่าวอื่นๆ
GC เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ -เทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส”
14 กันยายน 2563
GC เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ -เทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส”
ข่าวอื่นๆ
องค์กรคาร์บอนต่ำ GC ร่วมสืบสานกิจกรรม 5ส ในงาน 30th PTT Group New Era Big Cleaning Day 2020
09 กันยายน 2563
องค์กรคาร์บอนต่ำ GC ร่วมสืบสานกิจกรรม 5ส ในงาน 30th PTT Group New Era Big Cleaning Day 2020
ข่าวอื่นๆ
ผู้บริหาร GC Group ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563
ผู้บริหาร GC Group ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าวอื่นๆ