18 กันยายน 2563

GC ร่วมบรรยายในหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2020 รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ให้เกียรติบรรยายใน หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) ประจำปี 2020 รุ่นที่ 6 ในหัวข้อ การสร้างรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ

การบรรยายในครั้งนี้ ดร.ชญาน์ ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาท รวมถึงความสำคัญของพลังงานและปิโตรเคมีต่อการพัฒนาประเทศไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ซึ่งได้รับความเข้าใจเป็นอย่างดี

ข่าวอื่นๆ