29 มกราคม 2563

GC ต้อนรับคณะผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กนอ. และกลุ่ม ปตท.

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ปรธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ คุณบุญชัย ชุณหวิกสิต รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่ม ปตท. และให้การบรรยายในโอกาสเข้าเยี่ยมชมธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ท่าเทียบเรือและโรงอะโรเมติกส์ 1 ของบริษัทฯ รวมถึงกิจการบริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด (TTT) เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงกลั่นน้ำมัน GC สาขา 6 และ TTT จังหวัดระยอง

ข่าวอื่นๆ