03 เมษายน 2560

PTTGC ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

ข่าวอื่นๆ