04 ธันวาคม 2562

GC ต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะฯ เข้าเยี่ยมชม GC Group

คุณอาหมัด รัสดี เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม GC Group ณ จังหวัดระยอง โดยมีคณะผู้บริหารของ GC ได้แก่ คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่, คุณพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมพาคณะฯ เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยของ GC Group ที่ Innovation Center และ GCP

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม GCL โดยมีคุณอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับและบรรยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร พร้อมพาคณะฯ เยี่ยมชมคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บและกระจายสินค้า รวมถึงการขนส่งสินค้า โดยเอกอัครราชทูตฯ และคณะได้แสดงความชื่นชมในธุรกิจที่หลากหลายและครบวงจรของ GC Group รวมถึงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและศักยภาพในระดับสากล นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีความต้องการสินค้าสูง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนในการขยายการเติบโตของ GC Group ในตลาดอินโดนีเซีย รวมถึงโอกาสการลงทุนในอนาคตอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ