PTT Global Chemical สนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
07 สิงหาคม 2555
PTT Global Chemical สนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
เศรษฐกิจ
CEO ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
20 กรกฎาคม 2555
CEO ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เศรษฐกิจ
CEO ร่วมเสวนา "บทบาทคณะกรรมการบริษัทกับการกำกับดูแลกิจการ" ในงาน National Director Conference 2012
12 กรกฎาคม 2555
CEO ร่วมเสวนา "บทบาทคณะกรรมการบริษัทกับการกำกับดูแลกิจการ" ในงาน National Director Conference 2012
เศรษฐกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical บรรยายพิเศษ ให้กับ สมาคมอาขีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน (ส.อ.ป.)
29 มิถุนายน 2555
กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical บรรยายพิเศษ ให้กับ สมาคมอาขีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน (ส.อ.ป.)
สิ่งแวดล้อม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของจังหวัดระยอง
17 มิถุนายน 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของจังหวัดระยอง
ข่าวอื่นๆ
CEO PTT Global Chemical ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
14 มิถุนายน 2555
CEO PTT Global Chemical ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
ข่าวอื่นๆ
PTT Global Chemical ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2555
07 มิถุนายน 2555
PTT Global Chemical ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2555
สิ่งแวดล้อม
PTT Global Chemical ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์
01 มิถุนายน 2555
PTT Global Chemical ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์
รางวัล
PTT Global Chemical สนับสนุนการจัดงานสัมมนานานาชาติ Biobased World Asia 2012
22 พฤษภาคม 2555
PTT Global Chemical สนับสนุนการจัดงานสัมมนานานาชาติ Biobased World Asia 2012
รางวัล
PTTGC ปิโตรนาส และ ITOCHU ร่วมศึกษาการลงทุนปิโตรเคมีในมาเลเซีย
08 พฤษภาคม 2555
PTTGC ปิโตรนาส และ ITOCHU ร่วมศึกษาการลงทุนปิโตรเคมีในมาเลเซีย
เศรษฐกิจ
พิธีส่งมอบงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
30 เมษายน 2555
พิธีส่งมอบงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เศรษฐกิจ
PTT Global Chemical PLC รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011
30 มีนาคม 2555
PTT Global Chemical PLC รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011
รางวัล