12 มีนาคม 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ในฐานะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวอื่นๆ