15 พฤษภาคม 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และสื่อมวลชน( Media Meeting) ครั้งที่ 2/2558

คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณปฏิภาณ สุคนธมาน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ ร่วมแถลงภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2558  ของพีทีที โกลบอล เคมิคอล ในงาน  Analyst Meeting ครั้งที่ 2/2558   พร้อมกันนี้ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Green Business and Ways forward”  โดยคุณดำรงค์ ปิ่นภูวดล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2558  ณ  Synergy Hall  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  และ คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ร่วมพบปะสื่อมวลชนในงาน Media Meeting ครั้งที่ 2/2558 พร้อมแถลงผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2558 พร้อมตอบข้อซักถามสื่อมวลชน ณ Executive Lounge  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ข่าวอื่นๆ