08 เมษายน 2558

PTTGC รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015

คุณอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015 จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องเบญจสิริบอลรูม โรงแรม แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยรางวัลนี้มอบให้กับ PTTGC ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านการเติบโต (Growth) ทั้งด้านยอดขายและกำไรสุทธิ