Carbon Disclosure Project
Carbon Disclosure Project
ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากโครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) สถาบันที่ได้รับการยอมรับสูงสุดระดับโลกด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
รางวัล ASEAN Energy Awards
รางวัล ASEAN Energy Awards
ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards อันเป็นการชื่นชมและยกย่ององค์กรที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีผลงานดีเด่นอันจะเป็นตัวอย่างที่ดีในระดับอาเซียน
รางวัล International Safety Awards
รางวัล International Safety Awards
PTTGC ได้รับรางวัล International Safety Awards 2556 จัดโดย British Safety Council โดยรางวัลนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และความสุข ของพนักงานในระดับสากล
Dow Jones Sustainability Indices
Dow Jones Sustainability Indices
PTTGC ได้รับการจัดอันดับจาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Word Member เป็น 1 ใน 9 บริษัทชั้นนำของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก
UN Global Compact Advanced Level
UN Global Compact Advanced Level
PTTGC ปฏิบัติตามกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติและได้รับการยอมรับที่ระดับสูงสุด ซึ่งเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ UNGC Advanced Level
Global Reporting Initiative
Global Reporting Initiative
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามแนวทาง the GRI G4 Guidelines ในระดับ Core และได้ผ่านการรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระ (LRQA)
Forbes 2013 Global 2000
Forbes 2013 Global 2000
PTTGC ได้อันดับที่ 607 จากการจัดอันดับ 2000 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร ทรัพย์สิน และมูลค่าทางการตลาด
รางวัล Platts 2012 Global Energy Awards
รางวัล Platts 2012 Global Energy Awards
รับรางวัล Global Energy Awards Winner ประเภทโครงการพัฒนาสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี และรางวัล Excellence Awards ด้าน Stewardship ปี 2012 จากโครงการเขาห้วยมะหาด
The Best Paper Awards
The Best Paper Awards
PTTPE ได้รับรางวัล The Best Paper Awards ในงาน 7th LDPE Plant Improvement Conference จากการบรรยายในหัวข้อ “Hyper Compressor Intercooler Cleaning by Using Pipe Cleaning Machine” ณ ประเทศเยอรมัน
Forbes 2012 Global 2000
Forbes 2012 Global 2000
PTTGC ได้รับการจัดอันดับที่ 665 จากการจัดอับดับ 2,000 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าทางการตลาด
The Business Leader's Award to Fight Human Trafficking
The Business Leader's Award to Fight Human Trafficking
PTTGC ได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัล The Business Leader's Award Fight Trafficking ของ UNGC จากการดำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
Dow Jones Sustainability Indices
Dow Jones Sustainability Indices
PTTGC ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับและตอบแบบการประเมิน โดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และผลการประเมินประกาศในวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยบริษัทฯ อยู่ใน Chemical Sector และได้รับคะแนน 66 คะแนน หรือ อยู่ใน 2nd Quartile