รางวัลบริษัทบริหารจัดการยอดเยี่ยม ประจำปี 2558
รางวัลบริษัทบริหารจัดการยอดเยี่ยม ประจำปี 2558
PTTGC ได้รับรางวัล Best Managed Company – Oil / Gas / Chemicals / Petrochemicals in Asia, Overall ประจำปี 2558 จากสถาบัน EUROMONEY
รางวัลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2558
รางวัลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2558
PTTGC ได้รับ 2 รางวัลด้านความยั่งยืนประจำปี 2558 ประกอบด้วย รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม และรางวัลองค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โล่รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2558
โล่รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2558
10 โรงงานของ PTTGC ได้แก่ PTTGC สาขา 2 PTTGC สาขา 3 PTTGC สาขา 4 PTTGC สาขา 5 PTTGC สาขา 6 PTTGC สาขา 11 PTTGC สาขา 12 TSCL PPCL (Phenal) PPCL (BPA) รับโล่รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตร ลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยนวัตกรรมฉลากคาร์บอน 2558
ประกาศนียบัตร ลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยนวัตกรรมฉลากคาร์บอน 2558
PTTGC รับมอบประกาศนียบัตร ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ Carbon Neutral Carbon Footprint of Product และ Carbon Footprint Reduction จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2558
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2558
จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับสากล ผ่านงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558 ทั้งสิ้น 9 รางวัล จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ จากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ จากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558
PTTGC ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ จากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Thailand’s Top Corporate Brands 2558
Thailand’s Top Corporate Brands 2558
บริษัทฯ ได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดอันดับ 1 หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ มีมูลค่าแบรนด์องค์กรที่ 12,518.89 ล้านบาท วัดโดยเครื่องมือ Corporate Brand Success Valuation (CBS Valuation)
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558
PTTGC สาขา 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, TOCGC (EG), TOCGC (EA), TOL, TSCL, PPCL (Phenol) และ PPCL (BPA) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558 ระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558
รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่มีความร่วมใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตการงาน มีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558
PTTGC ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 ติดต่อกันเป็นปีที่ 17 จากกระทรวงแรงงาน
รางวัล Thailand Oleochemicals Company Of The Year 2558
รางวัล Thailand Oleochemicals Company Of The Year 2558
TOL ได้รับรางวัล Thailand Oleochemicals Company Of The Year 2558 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จาก Frost & Sullivan พิจารณาจากบริษัทที่มีความเติบโตของรายได้ ความเป็นผู้นำในตลาด ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์ด้านการค้า และการตลาดตลอดปีที่ผ่านมา
รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2558
รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2558
PTTGC ได้รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015