รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5
PTTGC ได้รับการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ที่มีการขยายผลการดำเนินธุรกิจคำนึงถึงความสมดุล 2E1S ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วน
6th Asian Excellence Award 2016
6th Asian Excellence Award 2016
PTTGC คว้า 4 รางวัลระดับสากลจากCorporate Governance Asia ได้แก่ รางวัล Asia Best CEO, Asia Best CSR, Best Environment responsibility และ Best Investor Relation Company จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
Dow Jones Sustainability Indices
Dow Jones Sustainability Indices
ปี 2016 PTTGC สามารถรักษาอันดับ DJSI Top 10 World Member ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยระดับคะแนนเทียบเท่า Industry Best
FTSE4GOOD Index
FTSE4GOOD Index
เป็นดัชนีประเมินการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนระดับโลก ที่มุ่งเน้นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกับองค์กรที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั่วโลก ด้วยคะแนน 84%
CEO of the Year Award
CEO of the Year Award
CEO ของ PTTGC ได้รับรางวัลเกียรติยศ CEO of the Year จากงาน Petroleum Economist Awards 2016 โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ CEO ที่มีทักษะการเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ
Sustainalytics
Sustainalytics
PTTGC ได้รับการจัดอันดับจาก 2016 Channel NewsAsia Sustainability Ranking ในอันดับที่ 14 จาก 100 บริษัททั่วเอเซีย
Ecovadis
Ecovadis
PTTGC ได้รับการประเมินด้าน ESG โดย EcoVadis ในระดับทอง โดย PTTGC ติดในกลุ่ม top 5% ด้วยคะแนนในระดับ A
Climate Disclosure Leader
Climate Disclosure Leader
PTTGC ได้รับการจัดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่มผู้นำด้าน Climate Strategy ที่คะแนนระดับ A จากโครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) สถาบันระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุดด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
รางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558
รางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558
PTTGC ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ประเภท “รางวัลดีเด่น” จาก CSR Club, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558
PTTGC สาขา 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, TOCGC (EG), TOCGC (EA), TOL, TSCL, PPCL (Phenol) และ PPCL (BPA) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558 ระดับที่ 4 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Thailand Energy Awards 2558
Thailand Energy Awards 2558
PTT Phenal รับรางวัล Thailand Energy Awards 2558 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน
รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2558
รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2558
PTTGC ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2558 – ดีเด่น เป็นครั้งที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอีก 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ