SET Innovation Awards
SET Innovation Awards
PTTGC ได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม จากผลงานฟิล์มรักษ์โลก ที่มีคุณสมบัติ บาง เหนียว ใส รับน้ำหนักสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (Downgauging for Flexible Food Packaging Film)
Ecovadis
Ecovadis
PTTGC ได้รับการประเมินด้าน ESG โดย EcoVadis ในระดับทอง ด้วยคะแนน 72 คะแนน โดย PTTGC ติดในกลุ่ม top 1% ของ Supplier ในกลุ่มเคมีภัณฑ์
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
กลุ่ม PTTGC ได้รับรางวัลรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประเภทธงขาวดาวทองจำนวน 11 โรงงาน (ARO1, ARO2, OLE1, OLE2, OLE3, HDPE1, HDPE2, REF, TOCGC, TSCL, PPCL) ซึ่งเป็นโรงงานที่รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมมามากกว่า 6 ปี
The Asset Awards
The Asset Awards
PTTGC รับรางวัล Platinum Award for ESG ในงาน The Asset Awards 2017 สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและความแข็งแกร่งด้านการเงิน
The Prime Minister's Industry Award
The Prime Minister's Industry Award
PTTGC สาขา 2 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศไทย นอกจากนี้ TOCGC ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านความปลอดภัย และด้านการจัดการ Logistic ในขณะที่ GGC ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านบริหารงานคุณภาพ
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5
กลุ่มบริษัท PTTGC ได้รับการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ที่มีการขยายผลการดำเนินธุรกิจคำนึงถึงความสมดุล 2E1S ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วน
IR Magazine Awards & Conference – South East Asia 2017
IR Magazine Awards & Conference – South East Asia 2017
PTTGC รับรางวัล Best in sector-Materials และ Most progress in investor relation (IR) สะท้อนให้เห็นว่า PTTGC มีการดำเนินงานด้าน IR เป็นไปตามมาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนได้อย่างดี
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value Award
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value Award
PTTGC ได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดอันดับ 1 หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี แสดงถึงแบรนด์องค์กรที่มีเสถียรภาพและความมั่นคง ภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง
ICIS Top 40 Power Players
ICIS Top 40 Power Players
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ ICIS Top 40 Power Players 2017 โดย ICIS สำนักข่าวชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของโลก
รางวัล Thailand Energy Awards
รางวัล Thailand Energy Awards
PTTGC สาขา 6 และ สาขา 12 ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “Thailand Energy Awards” ประเภทโรงงานควบคุม รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการมีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน
ICIS Top 100
ICIS Top 100
PTTGC เป็นอันดับที่ 35 จาก100 บริษัทชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีของ ICIS พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และการยอมรับจากธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในปี 2560
รางวัล วิศวจุฬาดีเด่น
รางวัล วิศวจุฬาดีเด่น
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ CEO รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณ แก่นิสิตเก่าและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ