รางวัลองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 255
รางวัลองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 255
รับรางวัลองค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 – 2558 รวมระยะเวลา 22 ปี
รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ประจำปี 2558
รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ประจำปี 2558
PTTGC รับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นและได้รับความนิยมสูง รางวัลนี้จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2558
รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2558
รับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2558 ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากกระทรวงพาณิชย์
รางวัล Ecomagination Award 2558
รางวัล Ecomagination Award 2558
PTTGC สาขา 2 and 3 ได้รับรางวัล รางวัลผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม และ PTTGC สาขา 2 ได้รับรางวัลการพัฒนาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จาก บริษัท จีอี วอเตอร์ แอนด์ โพรเซสเทคโนโลยี (GEWT)
รางวัล ESG100 Company 2558
รางวัล ESG100 Company 2558
PTTGC ได้รับประกาศนียบัตรรางวัล ESG 100 (ESG 100 Companies) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดย PTTGC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
รางวัล Fast Growing Company Award 2558
รางวัล Fast Growing Company Award 2558
PTTGC ได้รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2558 จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2557
รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2557
รับรางวัลยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ประกอบด้วย CEO ยอดเยี่ยม CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม
โล่แสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทไทย เป็นสมาชิก DJSI World Member
โล่แสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทไทย เป็นสมาชิก DJSI World Member
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่แสดงความยินดีให้แก่ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC ที่เป็น 1 ใน 10 บริษัทไทย จากบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2557
รางวัล คนดีศรีศาสนา
รางวัล คนดีศรีศาสนา
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ PTTGC รับรางวัล คนดีศรีศาสนา ประจำปี 2557 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Thailand Green Design Awards
Thailand Green Design Awards
PTTGC ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2558 ประเภท Honorary Award สาขา Product for Life Enhancement จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล Asian Communicated Program 2558
รางวัล Asian Communicated Program 2558
PTTGC สาขา 11 ได้รับรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ รางวัล ASEAN Excellent Enterprises & Businessman และ ASEAN Quality Goods & Service ในงาน Asian Communicated Program 2558 จัดโดยสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City และกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศเวียดนาม
รางวัล ASEAN CG Scorecard 2558
รางวัล ASEAN CG Scorecard 2558
PTTGC รับรางวัล ASEAN CG Scorecard 2015 สูงสุดในระดับ Top 5 ASEAN PCLs Top 50 ASEAN PCLs และ Top 3 Domestic PCLs ในงาน ASEAN corporate governance scorecard 2015 ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์