รางวัล ASEAN Energy Awards 2558
รางวัล ASEAN Energy Awards 2558
PPCL เป็นตัวแทนประเทศไทยและชนะเลิศรางวัล ASEAN Energy Awards 2015 ประเภท Industry Special Submission จากศูนย์พลังงานอาเซียน
รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2558
รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2558
PTTGC ได้รับรางวัล Golden Peacock Awards ประจำปี 2558 จากสถาบัน Institute of Directors (ประเทศอินเดีย)ในฐานะองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่โดดเด่น
รางวัล ANQ Recognition for Excellence in Quality Practice (ARE-QP) Award 2558
รางวัล ANQ Recognition for Excellence in Quality Practice (ARE-QP) Award 2558
รางวัล ARE-QP เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบริษัทที่เป็นเลิศด้านการบริหารคุณภาพ ในภูมิภาพเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง PTTGC สาขา 11 เป็น 1 ใน 7 สถานประกอบการ ที่ได้รับรางวัลจากทั้งหมด 17 ประเทศในภูมิภาพเอเชียแปซิฟิก และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้
Petrochemicals Company of the Year
Petrochemicals Company of the Year
PTTGC รับรางวัล Winner Petrochemicals Company of the Year 2015 จากสถาบัน Petroleum Economist ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีที่มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ ณ Banking Hall of London ประเทศอังกฤษ
รางวัล ASIA Responsible Entrepreneurship Awards 2558
รางวัล ASIA Responsible Entrepreneurship Awards 2558
PTTGC ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ประเภท Green Leadership Award s เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จาก Enterprise Asia
รางวัล Best Electronic Banking Implementation, Thailand 2558
รางวัล Best Electronic Banking Implementation, Thailand 2558
PTTGC ได้รับรางวัล Best Electronic Banking Implementation จาก The Asset Triple A Transection Banking: Asset Asian Awards ประจำปี 2558
รางวัล Asian Excellence Recognition Award ประจำปี 2558 ครั้งที่ 5
รางวัล Asian Excellence Recognition Award ประจำปี 2558 ครั้งที่ 5
PTTGC คว้า 4 รางวัลระดับสากลจากCorporate Governance Asia ได้แก่ รางวัล Asia Best CEO, Asia Best CSR, Best Environment responsibility และ Best Investor Relation Company จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
Dow Jones Sustainability Indices 2015
Dow Jones Sustainability Indices 2015
PTTGC ได้รับการจัดอันดับจาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) – World Members ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 10 บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลกประจำปี 2558 และอยู่ในระดับ Silver Class
UN Global Compact: LEAD Program
UN Global Compact: LEAD Program
PTTGC ปฏิบัติตามกฎบัตรสากลโลก แห่งสหประชาชาติ และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระดับผู้นำสูงสุด LEAD
Climate Disclosure Leader
Climate Disclosure Leader
PTTGC ได้รับการจัดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มผู้นำด้าน Climate Strategy ที่คะแนน 100 เต็ม จากโครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) สถาบันระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุดด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
รางวัล ICIS 2558
รางวัล ICIS 2558
PTTGC เป็นอันดับที่ 17 จาก100 บริษัทชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีของ ICIS พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และการยอมรับจากธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในปี 2558
FORBES GLOBAL 2000
FORBES GLOBAL 2000
PTTGC ได้รับการจัดอันดับที่ 1033 จากการจัดอับดับ 2,000 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก ประจำปี 2558 โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าทางการตลาด