พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2015
18 สิงหาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2015
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
17 กรกฎาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2015 ประเภท Green Leadership Award
19 มิถุนายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2015 ประเภท Green Leadership Award
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลองค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
22 พฤษภาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลองค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลหุ้นยอดนิยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
20 พฤษภาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลหุ้นยอดนิยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
รางวัล
PTTGC รับโล่รางวัล IP Champion Awards 2015
30 เมษายน 2558
PTTGC รับโล่รางวัล IP Champion Awards 2015
รางวัล
PTTGC รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance : ESG ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน
17 เมษายน 2558
PTTGC รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance : ESG ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน
รางวัล
PTTGC รับ 4 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในงาน 5th Asian Excellence Recognition Award 2015
10 เมษายน 2558
PTTGC รับ 4 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในงาน 5th Asian Excellence Recognition Award 2015
รางวัล
PTTGC รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015
08 เมษายน 2558
PTTGC รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015
รางวัล
PTTGC รับรางวัล Ecomagination Award 2015
02 เมษายน 2558
PTTGC รับรางวัล Ecomagination Award 2015
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับโล่แสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทไทย เป็นสมาชิก DJSI World Member
26 กุมภาพันธ์ 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับโล่แสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทไทย เป็นสมาชิก DJSI World Member
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
26 กุมภาพันธ์ 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
รางวัล