18 กันยายน 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Winner Petrochemicals Company of the Year 2015

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Winner Petrochemicals Company of the Year 2015 จากสถาบัน Petroleum Economist ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีที่มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ Banking Hall of London ประเทศอังกฤษ

รางวัล Petroleum Economist ประเภท Petrochemicals Company of the Year เป็นรางวัลเพื่อยกย่องความสำเร็จให้กับบริษัทที่มีระบบการบริหารงานโดดเด่นมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีมาตรฐานการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร และมีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ