พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2555
30 พฤศจิกายน 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2555
รางวัล
PTT Global Chemical รับรางวัลแห่งความสำเร็จในเวทีโลก Global Energy Awards 2012 จาก Platts
29 พฤศจิกายน 2555
PTT Global Chemical รับรางวัลแห่งความสำเร็จในเวทีโลก Global Energy Awards 2012 จาก Platts
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Platts Top 250 Asia Awards 2012
23 ตุลาคม 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล Platts Top 250 Asia Awards 2012
รางวัล
PTT Global Chemical รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011
26 กันยายน 2555
PTT Global Chemical รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011
รางวัล
PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2012
12 กันยายน 2555
PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2012
รางวัล
PTT Global Chemical ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์
01 มิถุนายน 2555
PTT Global Chemical ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์
รางวัล
PTT Global Chemical สนับสนุนการจัดงานสัมมนานานาชาติ Biobased World Asia 2012
22 พฤษภาคม 2555
PTT Global Chemical สนับสนุนการจัดงานสัมมนานานาชาติ Biobased World Asia 2012
รางวัล
PTT Global Chemical PLC รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011
30 มีนาคม 2555
PTT Global Chemical PLC รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011
รางวัล
PTTGC รับรางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs
14 กุมภาพันธ์ 2555
PTTGC รับรางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs
รางวัล
PTTGC รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที SAA Awards for Listed Companies 2011
30 มกราคม 2555
PTTGC รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที SAA Awards for Listed Companies 2011
รางวัล
CEO พีทีที โกลบอล เคมิคอล ติดอันดับ ICIS Top 40 Power Players ในธุรกิจเคมีภัณฑ์
05 ธันวาคม 2554
CEO พีทีที โกลบอล เคมิคอล ติดอันดับ ICIS Top 40 Power Players ในธุรกิจเคมีภัณฑ์
รางวัล