03 พฤษภาคม 2556

PTTGC ติดอันดับ 607 ใน Forbes Global 2000 บริษัทจดทะเบียนชั้นนำระดับโลกปี 2556

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ติดอันดับที่ 607 จาก 2,000 บริษัท ในการจัดอันดับบริษัทจดทำเบียนชั้นนำระดับโลกโดย Forbes นิตยสารชั้นนำของโลกด้านการเงินและการลงทุน หรือที่เรียกว่า Forbes Global 2000 ประจำปี 2556

นับเป็นความภาคภูมิใจของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่ได้อันดับสูงขึ้นจากอันดับที่ 665 เมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยยอดขาย 18,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กำไร 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินทรัพย์ 14,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าทางการตลาด 11,300 ล้านเหรียญสหรัฐ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ PTTGC ในการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

การจัดอันดับ Forbes Global 2000 นี้ นับเป็นครั้งที่ 10 มีบริษัทจดทะเบียนชั้นนำจาก 63 ประเทศที่ได้รับคัดเลือก แต่มีเพียง 3 ประเทศในกลุ่ม AEC ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย ที่มีศักยภาพในการเติบโตครบถ้วนทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าทางการตลาด