19 ธันวาคม 2556

CEO พีทีที โกลบอล เคมิคอล ติดอันดับ 19 บุคคลแห่งปี จากการจัดอันดับ The ICIS Top 40 ปี 2013