15 กุมภาพันธ์ 2562

GC ได้รับ "รางวัล Top Employer 2019 ประเทศไทย"

องค์กรแข็งแกร่งย่อมเกิดจากการผสมผสานระหว่างวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร และพนักงานซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีศักยภาพและประสบความสำเร็จ เป็นที่น่ายินดีที่วันนี้ GC ได้ก้าวเป็นหนึ่งใน 13 องค์กรชั้นนำของไทยที่ได้รับรางวัล Top Employer ประเทศไทย จาก Top Employers Institute ซึ่งเป็นสถาบันด้านทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำของโลก

นางจันทร์ฉาย เคหสุขเจริญ (Vice President, HR Strategy and Policy) ในฐานะตัวแทนของ จีซี ไปรับรางวัลที่โรงแรม Fullerton Bay ประเทศสิงคโปร์ โดยรางวัล Top Employer เป็นรางวัลที่ให้กับองค์กรที่มีระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Practice) อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยมีการสำรวจใน 10 หัวข้อ ได้แก่ Talent Strategy, Workforce Planning, Talent Acquisition, On-boarding, Learning & Development, Performance Management, Leadership Development, Career and Succession Management, Compensation and Benefits และ Culture ซึ่งบริษัทฯสามารถผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ารับการประเมิน

สำหรับรางวัล Top Employer นั้น เริ่มก่อตั้งในปี 2534 ณ ปัจจุบัน มีมากกว่า 1500 องค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจากทั่วโลก รวมถึงองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไม่ว่าจะเป็น Dow, Sabic, Evonik, BP เป็นต้น

#Top Employer 2019
#HR ทรัพยากรบุคคล
#Career

ข่าวอื่นๆ