26 กันยายน 2555

PTT Global Chemical รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011

PTT Global Chemical รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011 จาก ดร.พิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2554 โดยมี คุณพิเชษฐ์ วรรณขจีพิบูลย์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานผลิตโอเลฟินส์ 1 O-P1 เป็นผู้แทนรับรางวัลจากโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ สาขาถนนไอ-หนึ่ง คุณรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานโรงกลั่น R-P1 เป็นผู้แทนรับรางวัลจากโครงการโรงกลั่นน้ำมัน และคุณสุเทพ กลิ่นชั้น ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารคลัง รับส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ R-MO เป็นผู้แทนรับรางวัลจากโครงการท่าเทียบเรือ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ