12 มีนาคม 2567

GC รับรางวัล Leadership Excellence Award จาก รมว.อุตสาหกรรม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Leadership Excellence Award 2023 ให้กับผู้บริหารของ GC โดย คุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโพลิเมอร์ รับรางวัล Thailand Quality Class Plus (TQC+): Operation ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ (EOB-BU) ประจำปี 2561, คุณไพศาล สารภี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเอทิลีนออกไซด์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รับรางวัล TQC+ : Operation ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล (PHN-BU) ประจำปี 2562 และ คุณสวัสดิ์ ตรงดิลกรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานฟีนอลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รับรางวัล TQC+ : Operation ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล (PHN-BU) ประจำปี 2565 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้นำระดับสูงขององค์กร ที่ผลักดันการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือระดับโลก (World-Class) ซึ่งมีต้นแบบจากสหรัฐอเมริกา นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ GC

ข่าวอื่นๆ