คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับการประกาศเกียรติคุณ Board of the Year Awards 2012/2013
27 พฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับการประกาศเกียรติคุณ Board of the Year Awards 2012/2013
รางวัล
PTT Global Chemical รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556
13 สิงหาคม 2556
PTT Global Chemical รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และบริษัทในกลุ่ม ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2013
18 กรกฎาคม 2556
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และบริษัทในกลุ่ม ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2013
รางวัล
PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2013
17 กรกฎาคม 2556
PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2013
รางวัล
PTT Global Chemical รับมอบใบรับรอง Green Meetings และร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ แสดงความมุ่งมั่นเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน
18 มิถุนายน 2556
PTT Global Chemical รับมอบใบรับรอง Green Meetings และร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ แสดงความมุ่งมั่นเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน
รางวัล
PTTGC ติดอันดับ 607 ใน Forbes Global 2000 บริษัทจดทะเบียนชั้นนำระดับโลกปี 2556
03 พฤษภาคม 2556
PTTGC ติดอันดับ 607 ใน Forbes Global 2000 บริษัทจดทะเบียนชั้นนำระดับโลกปี 2556
รางวัล
ผลสำรวจ นิตยสาร Finance Asia ประจำปี 2557 PTTGC ติดลำดับ Best CEO, Best CFO และอีก 5 ประเภทการดำเนินงานที่ดีที่สุดของไทย
17 เมษายน 2556
ผลสำรวจ นิตยสาร Finance Asia ประจำปี 2557 PTTGC ติดลำดับ Best CEO, Best CFO และอีก 5 ประเภทการดำเนินงานที่ดีที่สุดของไทย
รางวัล
PTTGC คว้ารางวัลทุกประเภทในงาน PTT Group Operational Excellence Award 2013
08 มีนาคม 2556
PTTGC คว้ารางวัลทุกประเภทในงาน PTT Group Operational Excellence Award 2013
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงาน Invest ASEAN 2013 ณ ประเทศมาเลเซีย
02 มีนาคม 2556
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงาน Invest ASEAN 2013 ณ ประเทศมาเลเซีย
รางวัล
ผู้บริหาร พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม ในงาน SAA Awards for Listed Companies 2012
06 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้บริหาร พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม ในงาน SAA Awards for Listed Companies 2012
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2555
30 พฤศจิกายน 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2555
รางวัล
PTT Global Chemical รับรางวัลแห่งความสำเร็จในเวทีโลก Global Energy Awards 2012 จาก Platts
29 พฤศจิกายน 2555
PTT Global Chemical รับรางวัลแห่งความสำเร็จในเวทีโลก Global Energy Awards 2012 จาก Platts
รางวัล