24 ตุลาคม 2557

PTT Global Chemical received Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014

ดร.ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล THE BEST OF ASIA 2014 : Asia's Most Promising Company on Corporate Governance จาก 12 บริษัทในเอเซีย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่ให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์และข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของนิตยสาร Corporate Governance Asia ของนักลงทุน นักวิเคราะห์ กรรมการบริษัท และผู้บริหารจำนวนมากกว่า 6,000 บริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย ในงาน 10th Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Renaissance Harbour View, Hong Kong จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia, Hong Kong พร้อมนี้มีบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัลดังกล่าว ในด้านต่างๆ ด้วย ได้แก่ ปตท. ปตท.สผ. บางจาก ไทยออยล์ และไออาร์พีซี

ข่าวอื่นๆ