26 กุมภาพันธ์ 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ประกอบด้วย CEO ยอดเยี่ยม CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม จากผลการดำเนินงานในปี 2557 ในงานประกาศผลและมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2014 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2014 เป็นรางวัลที่มอบให้กับ Chief Executive Officer, Chief Financial Officer และ Investor Relations Officer ยอดเยี่ยม ของบริษัทจดทะเบียนใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างและรับเหมา ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี และ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ข่าวอื่นๆ