พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in The City 2015
27 พฤศจิกายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in The City 2015
เศรษฐกิจ
PTT Global Chemical Welcomed the Shareholders for Company Site Visit.
24 พฤศจิกายน 2558
PTT Global Chemical Welcomed the Shareholders for Company Site Visit.
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 4/2558
17 พฤศจิกายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 4/2558
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จับมือ สหพัฒน์ฯ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินธุรกิจ
04 พฤศจิกายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จับมือ สหพัฒน์ฯ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินธุรกิจ
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับคู่ค้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Supplier Conference 2015 : Inspiring Sustainability
03 พฤศจิกายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับคู่ค้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Supplier Conference 2015 : Inspiring Sustainability
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 3/2558
17 สิงหาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 3/2558
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และสื่อมวลชน( Media Meeting) ครั้งที่ 2/2558
15 พฤษภาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และสื่อมวลชน( Media Meeting) ครั้งที่ 2/2558
เศรษฐกิจ
PTTGC ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
09 เมษายน 2558
PTTGC ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
12 มีนาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 1/2558
20 กุมภาพันธ์ 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 1/2558
เศรษฐกิจ
PTT Global Chemical ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in The City 2014
20 พฤศจิกายน 2557
PTT Global Chemical ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in The City 2014
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบสื่อมวลชน (Media Meeting) และพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2557
14 พฤศจิกายน 2557
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบสื่อมวลชน (Media Meeting) และพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2557
เศรษฐกิจ