พิธีส่งมอบงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
30 เมษายน 2555
พิธีส่งมอบงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เศรษฐกิจ
พิธีส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แก่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
22 กุมภาพันธ์ 2555
พิธีส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แก่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
เศรษฐกิจ
PTT Global Chemical และ IRPC รวมพลังเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)
22 กุมภาพันธ์ 2555
PTT Global Chemical และ IRPC รวมพลังเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)
เศรษฐกิจ
พิธีส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
17 กุมภาพันธ์ 2555
พิธีส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
เศรษฐกิจ
PTT Global Chemical ลงนามสัญญา ร่วมลงทุนต่อยอดธุรกิจ Isocyanates กับ Perstorp Holding AB ในประเทศฝรั่งเศส
22 ธันวาคม 2554
PTT Global Chemical ลงนามสัญญา ร่วมลงทุนต่อยอดธุรกิจ Isocyanates กับ Perstorp Holding AB ในประเทศฝรั่งเศส
เศรษฐกิจ
PTTGC ลงนาม MOU ข้อตกลงร่วมการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในกรณีเหตุฉุกเฉิน กลุ่ม ปตท. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ PTT Group SEAL
30 พฤศจิกายน 2554
PTTGC ลงนาม MOU ข้อตกลงร่วมการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในกรณีเหตุฉุกเฉิน กลุ่ม ปตท. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ PTT Group SEAL
เศรษฐกิจ
PTTGC เปิดซื้อขายหุ้นวันแรก พร้อมมุ่งสู่บริษัทชั้นนำ ในระดับเอเชียแปซิฟิก
01 พฤศจิกายน 2554
PTTGC เปิดซื้อขายหุ้นวันแรก พร้อมมุ่งสู่บริษัทชั้นนำ ในระดับเอเชียแปซิฟิก
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จับมือ Pertamina (Persero) ลงทุนสร้างปิโตรเคมิคอล คอมเพล็กซ์ ระดับโลกในอินโดนีเซีย
15 มีนาคม 2554
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จับมือ Pertamina (Persero) ลงทุนสร้างปิโตรเคมิคอล คอมเพล็กซ์ ระดับโลกในอินโดนีเซีย
เศรษฐกิจ