พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 ตุลาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวอื่นๆ
PTT Global Chemical Participates in the Workshop on International Collaboration with the French Embassy
27 มกราคม 2559
PTT Global Chemical Participates in the Workshop on International Collaboration with the French Embassy
ข่าวอื่นๆ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานเสวนา วปอ. 2550 “น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง”
25 มกราคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานเสวนา วปอ. 2550 “น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง”
ข่าวอื่นๆ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของจังหวัดระยอง
17 มิถุนายน 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของจังหวัดระยอง
ข่าวอื่นๆ
CEO PTT Global Chemical ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
14 มิถุนายน 2555
CEO PTT Global Chemical ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
ข่าวอื่นๆ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรบูธนิทรรศการกลุ่มปตท. และทรงเปิดงาน BOI Fair 2011 โลกสดใส ไทยยั่งยืน
05 มกราคม 2555
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรบูธนิทรรศการกลุ่มปตท. และทรงเปิดงาน BOI Fair 2011 โลกสดใส ไทยยั่งยืน
ข่าวอื่นๆ
กลุ่ม ปตท. ผนึกกำลังฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
22 พฤศจิกายน 2554
กลุ่ม ปตท. ผนึกกำลังฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ข่าวอื่นๆ