22 พฤศจิกายน 2554

กลุ่ม ปตท. ผนึกกำลังฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนกรุงหรือต่างจังหวัดต่างได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน ณ เวลานี้คนไทยทุกคน จากทุกภาคส่วนต่างช่วยกันเพื่อรักษาและพยุงประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ปตท. จัดตั้งศูนย์อำนวยการฉุกเฉิน บริเวณชั้น 6 ตึก ปตท. สำนักงานใหญ่ วิภาวดี ซึ่งเป็นการร่วมมือกัน จากกลุ่มบริษัท ปตท. สผ , IRPC, Thai Oil, รวมถึง พีทีที โกลบอล เคมิคอล เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กัยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทยจากอุทกภัยร้ายแรงนี้ โดยมีพนักงานทุกระดับสลับกันเข้ามารวมพลังกันกประเทศชาติให้กลับมาแข็งแรง และยั่งยืน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 บรรเทาความเดือดร้อน

กลุ่มบริษัท ปตท. มีความพยายามในการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นโดยการมอบเงินบริจาคให้กับหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ 50,000 กระจายทั่วประเทศ

ระยะที่ 2 ป้องกันและช่วยเหลือ

กลุ่ม ปตท. "รวมพลังไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" มีนโยบายในการป้องกันและช่วยเหลือโดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือในพื้นที่ 5 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก อ่างทอง อยุธยา สระบุรี โดยให้บริการความช่วยเหลือ อาทิเช่น บริการอาหารและน้ำดื่มตลอด 3 มื้อ จำนวน 15,000 คนต่อวัน บริการชาร์จแบตมือถือ บริการตรวจรักษาโรค จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการสุขาเคลื่อนที่ บริการตัดผม เพื่อเข้าไป ช่วยเหลือ และฟื้นฟูจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากข้างต้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี rescue team ที่เสียสละทำหน้าที่ช่วยเหลือพนักงาน ครอบครัวพนักงาน รวมถึงประชาชนคนไทย ซึ่งเป็นกำลังความพยายามที่จะช่วยเหลือรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

ระยะที่ 3 การช่วยเหลือและฟื้นฟู

กลุ่ม ปตท ไม่ได้เพียงมุ่งเน้นแค่การช่วยเหลือ แต่เป็นการฟื้นฟูประเทศควบคู่กันไป การดำเนินแผนฟื้นฟูโดยมุ่งเน้นความจำเป็นพื้นฐานเป็นสำคัญ จำแนกออกเป็น 4 ปัจจัยหลักด้วยกันคือ ด้านสุขอนามัย ด้านสาธารณสุข ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการฟื้นฟูอาชีพ ซึ่งภายใต้ทั้ง 4 ปัจจัยนี้ประกอบด้วยหลายโครงการด้วยกัน อาทิเช่น ทำความสะอาดบรูณะ วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตรวจเช็คสภาพรถ บริการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร สาธิตการทำและแจกจ่ายลูก EM Ball เพื่อปรับสภาพน้ำเสียโครงการทั้งหมดจึงเป็นกำลังขับเคลื่อนจากกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ

ในฐานะองค์กรของคนไทย นี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่ม ปตท. ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยฟันฝ่าอุทกภัยครั้งนี้ รวมถึงฟื้นฟูศักยภาพของประเทศเพื่อก้าวไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นๆ