17 มิถุนายน 2555

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของจังหวัดระยอง

คุณบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของจังหวัดระยองและการซ้อมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองของกลุ่ม ปตท. ณ โรงกลั่นน้ำมัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถนนไอ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 โดย เทศบาลเมืองมาบตาพุด และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้มอบหมายให้ พีทีที โกลบอล เคมิคอล เข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ

อนึ่ง คุณพรเทพ บุตรนิพันธ์ ในฐานะ Emergency Director (ED) พร้อมทีม Emergency Response ประกอบด้วย รถดับเพลิง 30 คัน พนักงานดับเพลิง 150 คน จากผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้เข้าร่วมปฏิบัติการที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งสมมติสถานการณ์ให้มีรถดับเพลิง รถพยาบาล วิ่งเข้าที่เกิดเหตุ มีการอพยพชุมชน โดยมีหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมแผนสื่อสารแก่ชุมชนและร่วมซ้อมใช้อุปกรณ์สื่อสารร่วมกับสถานีข่าวด่วนของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแบบเสมือนจริงด้วย

ข่าวอื่นๆ