พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ ซิโนเคม กรุ๊ป ประเทศจีน ลงนามความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ เสริมความเข้มแข็ง สร้างโอกาสเติบโต
29 กรกฎาคม 2556
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ ซิโนเคม กรุ๊ป ประเทศจีน ลงนามความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ เสริมความเข้มแข็ง สร้างโอกาสเติบโต
เศรษฐกิจ
PTT Global Chemical จับมือ Yokogawa (Thailand) และ John Crane (Thailand) ร่วมพัฒนาการจัดหาเชิงกลยุทธ์ เพิ่มความพร้อมด้านการผลิตให้มีเสถียรภาพมากขึ้น
26 มิถุนายน 2556
PTT Global Chemical จับมือ Yokogawa (Thailand) และ John Crane (Thailand) ร่วมพัฒนาการจัดหาเชิงกลยุทธ์ เพิ่มความพร้อมด้านการผลิตให้มีเสถียรภาพมากขึ้น
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ออกบูธนิทรรศการ Chinaplas 2013 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน
20 พฤษภาคม 2556
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ออกบูธนิทรรศการ Chinaplas 2013 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
04 เมษายน 2556
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เศรษฐกิจ
บทบาทของ PTT Global Chemical ในงาน 7Th Annual GPCA Forum
27 พฤศจิกายน 2555
บทบาทของ PTT Global Chemical ในงาน 7Th Annual GPCA Forum
เศรษฐกิจ
CEO ให้เกียรติร่วมเสวนา ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2556 กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก
20 พฤศจิกายน 2555
CEO ให้เกียรติร่วมเสวนา ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2556 กลยุทธ์ธุรกิจไทยฝ่าภัยเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจ
PTT Global Chemical ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012)
17 สิงหาคม 2555
PTT Global Chemical ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012)
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTTPE ร่วมลงนามแก้ไขสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ ปตท.
15 สิงหาคม 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTTPE ร่วมลงนามแก้ไขสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ ปตท.
เศรษฐกิจ
PTT Global Chemical สนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
07 สิงหาคม 2555
PTT Global Chemical สนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
เศรษฐกิจ
CEO ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
20 กรกฎาคม 2555
CEO ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เศรษฐกิจ
CEO ร่วมเสวนา "บทบาทคณะกรรมการบริษัทกับการกำกับดูแลกิจการ" ในงาน National Director Conference 2012
12 กรกฎาคม 2555
CEO ร่วมเสวนา "บทบาทคณะกรรมการบริษัทกับการกำกับดูแลกิจการ" ในงาน National Director Conference 2012
เศรษฐกิจ
PTTGC ปิโตรนาส และ ITOCHU ร่วมศึกษาการลงทุนปิโตรเคมีในมาเลเซีย
08 พฤษภาคม 2555
PTTGC ปิโตรนาส และ ITOCHU ร่วมศึกษาการลงทุนปิโตรเคมีในมาเลเซีย
เศรษฐกิจ