15 ธันวาคม 2563

คณะผู้บริหาระดับสูง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ ณ GCP

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ คุณวริทธิ์ นามวงษ์ COE คุณวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ อาคาร Polyurethane Application Center ณ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด (GCP) โดยมี คุณกรกมล กอไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท GCP ให้การต้อนรับ

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ อาคาร Polyurethane Application Center ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมห้องนิทรรศจัดการแสดงผลิตภัณฑ์ของ GCP รวมถึงห้องปฏิบัติการวิจัยทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเท่าผลิตภัณฑ์จริงก่อนส่งมอบให้ลูกค้า รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฎิบัติงาน

GCP เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ Downstream ที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้า ผลิตโพลีออลส์ (Polyols) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (Polyurethane) โดยเน้นขายเข้าตลาดลูกค้า 6 Applications หลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน (Household) อุตสาหกรรมรถยนต์ (Automotive) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronic Appliances) อุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้าง (Construction) อุตสาหกรรมรองเท้า (Footwear) และอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

ข่าวอื่นๆ