PTTGC มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09 สิงหาคม 2560
PTTGC มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สังคม
PTTGC สนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
19 กรกฎาคม 2560
PTTGC สนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สังคม
PTTGC และ PTTPM จับมือกสิกรไทย พัฒนา Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
19 กรกฎาคม 2560
PTTGC และ PTTPM จับมือกสิกรไทย พัฒนา Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
เศรษฐกิจ
PTTGC ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - Recertification)
28 มิถุนายน 2560
PTTGC ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - Recertification)
เศรษฐกิจ
PTTGC สนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
23 มิถุนายน 2560
PTTGC สนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
สังคม
PTTGC ร่วมงานแถลงข่าว TBCSD ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
22 มิถุนายน 2560
PTTGC ร่วมงานแถลงข่าว TBCSD ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
PTTGC มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก ถังน้ำสะอาด InnoPlus
22 มิถุนายน 2560
PTTGC มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก ถังน้ำสะอาด InnoPlus
สังคม
PTTGC จับมือ NANYANG จากสิงคโปร์ ร่วมงาน R&D วัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์
20 มิถุนายน 2560
PTTGC จับมือ NANYANG จากสิงคโปร์ ร่วมงาน R&D วัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์
เศรษฐกิจ
PTTGC สานต่อโครงการประมงยั่งยืน ส่งเสริมกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
19 มิถุนายน 2560
PTTGC สานต่อโครงการประมงยั่งยืน ส่งเสริมกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
สิ่งแวดล้อม
PTTGC ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “หุ้นแกร่งโต...เหนือตลาด”
17 มิถุนายน 2560
PTTGC ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “หุ้นแกร่งโต...เหนือตลาด”
เศรษฐกิจ
PTTGC คว้า 3 รางวัล ในงาน 7Th Asian Excellence Award 2017 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
09 มิถุนายน 2560
PTTGC คว้า 3 รางวัล ในงาน 7Th Asian Excellence Award 2017 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
รางวัล
ผู้นำด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษชั้นนำของโลก คุราเร่ – ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน – พีทีที โกลบอล เคมิคอล เดินหน้าการลงทุนในไทย
07 มิถุนายน 2560
ผู้นำด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษชั้นนำของโลก คุราเร่ – ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน – พีทีที โกลบอล เคมิคอล เดินหน้าการลงทุนในไทย
เศรษฐกิจ