GC ชู Circular Economy มุ่งผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ผนึกกำลังร่วมกับ 10 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ Big Brothers
06 กันยายน 2561
GC ชู Circular Economy มุ่งผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ผนึกกำลังร่วมกับ 10 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ Big Brothers
สังคม
GC ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561
06 กันยายน 2561
GC ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561
เศรษฐกิจ
GC จับมือ S.P. Petpack เปิดโรงงานพลาสติกแห่งแรกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
17 สิงหาคม 2561
GC จับมือ S.P. Petpack เปิดโรงงานพลาสติกแห่งแรกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เศรษฐกิจ
การประชุมสมาชิกกรอบความร่วมมือ France-Thailand Business Forum ครั้งที่ 2/2561
16 สิงหาคม 2561
การประชุมสมาชิกกรอบความร่วมมือ France-Thailand Business Forum ครั้งที่ 2/2561
เศรษฐกิจ
GC Polyols และ Toyota Tsusho Corporation ร่วมลงนามสัญญา Distributorship Agreement
16 สิงหาคม 2561
GC Polyols และ Toyota Tsusho Corporation ร่วมลงนามสัญญา Distributorship Agreement
เศรษฐกิจ
GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ครั้งที่ 3/2561 ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 กำไรสุทธิรวม 10,828 ล้านบาท
10 สิงหาคม 2561
GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ครั้งที่ 3/2561 ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 กำไรสุทธิรวม 10,828 ล้านบาท
เศรษฐกิจ
GC รับใบประกาศนียบัตร Water Footprint โรงงาน Aromatic 2
03 สิงหาคม 2561
GC รับใบประกาศนียบัตร Water Footprint โรงงาน Aromatic 2
รางวัล
GC ร่วมกับมหิดลเปิดตัวโครงการ ThinkCycle Bank สร้างเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
26 กรกฎาคม 2561
GC ร่วมกับมหิดลเปิดตัวโครงการ ThinkCycle Bank สร้างเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารและพนักงาน GC Group ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26 กรกฎาคม 2561
ผู้บริหารและพนักงาน GC Group ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข่าวอื่นๆ
GC ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสนองแนวพระราชดำริตามโครงการ OUR Khung Bang Kachao
24 กรกฎาคม 2561
GC ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสนองแนวพระราชดำริตามโครงการ OUR Khung Bang Kachao
สิ่งแวดล้อม
"ระยองเชียร์สุดมันส์ บอลโลก 2018 #ลุ้นกันมันส์ฮิ" โดย GC ส่งท้ายความสุขฟุตบอลโลก 2018 จากรัสเซีย..สู่ระยอง
15 กรกฎาคม 2561
"ระยองเชียร์สุดมันส์ บอลโลก 2018 #ลุ้นกันมันส์ฮิ" โดย GC ส่งท้ายความสุขฟุตบอลโลก 2018 จากรัสเซีย..สู่ระยอง
สังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผุดไอเดียจัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy
11 กรกฎาคม 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผุดไอเดียจัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy
สิ่งแวดล้อม