GC คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
20 กันยายน 2562
GC คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รางวัล
GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ใน Chemical Sector อีกหนึ่งความภูมิใจ เพื่อคนไทย โดยคนไทย ก้าวไกลในเวทีโลก
15 กันยายน 2562
GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ใน Chemical Sector อีกหนึ่งความภูมิใจ เพื่อคนไทย โดยคนไทย ก้าวไกลในเวทีโลก
รางวัล
GC ร่วมเสวนาในงาน UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 ร่วมเปิดตัวพรมทอมือ จากขยะขวดพลาสติกในทะเลครั้งแรกของโลก
13 กันยายน 2562
GC ร่วมเสวนาในงาน UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 ร่วมเปิดตัวพรมทอมือ จากขยะขวดพลาสติกในทะเลครั้งแรกของโลก
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน TMA: Global Business Dialogue 2019
11 กันยายน 2562
GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน TMA: Global Business Dialogue 2019
เศรษฐกิจ
GC Group คว้า 8 รางวัล ในงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 อย่างต่อเนื่อง
09 กันยายน 2562
GC Group คว้า 8 รางวัล ในงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 อย่างต่อเนื่อง
รางวัล
GC ร่วมลงนามในสัญญาหุ้นส่วนและการลงทุนของ บริษัท NirvaMed Inc. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการรักษาโรคหัวใจวาย
09 กันยายน 2562
GC ร่วมลงนามในสัญญาหุ้นส่วนและการลงทุนของ บริษัท NirvaMed Inc. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการรักษาโรคหัวใจวาย
เศรษฐกิจ
GC จับมือ ALPLA ร่วมสร้างเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
09 กันยายน 2562
GC จับมือ ALPLA ร่วมสร้างเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
GC จับมือ Kuraray และ Sumitomo จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ต่อยอดขยายการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC
03 กันยายน 2562
GC จับมือ Kuraray และ Sumitomo จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ต่อยอดขยายการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC
เศรษฐกิจ
GC ร่วมเสวนาในงานสัมมนา “SD Symposium 10 Years : Circular Economy – Collaboration for Action”
29 สิงหาคม 2562
GC ร่วมเสวนาในงานสัมมนา “SD Symposium 10 Years : Circular Economy – Collaboration for Action”
สิ่งแวดล้อม
GC รับรางวัล DRIVE Award และ The Best of DRIVE Award สาขา Industrials ในงาน Drive Award 2019
29 สิงหาคม 2562
GC รับรางวัล DRIVE Award และ The Best of DRIVE Award สาขา Industrials ในงาน Drive Award 2019
รางวัล
GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้ง 5 ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
23 กรกฎาคม 2562
GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้ง 5 ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
เศรษฐกิจ
ปตท. – พีทีที โออาร์ – จีซี เปิด คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ แห่งแรกของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร้านจากขยะแปรรูป
18 กรกฎาคม 2562
ปตท. – พีทีที โออาร์ – จีซี เปิด คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ แห่งแรกของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร้านจากขยะแปรรูป
สิ่งแวดล้อม