มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ GC ร่วมลงนาม MOU โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ
12 กุมภาพันธ์ 2563
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ GC ร่วมลงนาม MOU โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมกับ GPSC เปิดใช้งานระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy Storage System ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
09 กุมภาพันธ์ 2563
GC ร่วมกับ GPSC เปิดใช้งานระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy Storage System ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
สิ่งแวดล้อม
GC ประกาศทิศทางการดำเนินงานในปี 2563 สานต่อ ต่อยอด ภารกิจเสริมฐานปิโตรเคมีไทยให้แข็งแกร่ง ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน แก่นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชน
09 กุมภาพันธ์ 2563
GC ประกาศทิศทางการดำเนินงานในปี 2563 สานต่อ ต่อยอด ภารกิจเสริมฐานปิโตรเคมีไทยให้แข็งแกร่ง ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน แก่นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชน
เศรษฐกิจ
GC นำแคมเปญ Waste This Way ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
08 กุมภาพันธ์ 2563
GC นำแคมเปญ Waste This Way ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมงานแถลงข่าวรับรางวัล Thailand Quality Class Plus Operation
05 กุมภาพันธ์ 2563
GC ร่วมงานแถลงข่าวรับรางวัล Thailand Quality Class Plus Operation
รางวัล
GC เข้าร่วมการประชุมเตรียมการข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26
05 กุมภาพันธ์ 2563
GC เข้าร่วมการประชุมเตรียมการข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26
สิ่งแวดล้อม
GC เปิดโครงการ Upcycling Upstyling ต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ECO-Design
04 กุมภาพันธ์ 2563
GC เปิดโครงการ Upcycling Upstyling ต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ECO-Design
สิ่งแวดล้อม
GC เปิดพาวิลเลียน Everlasting Forest by GC ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
01 กุมภาพันธ์ 2563
GC เปิดพาวิลเลียน Everlasting Forest by GC ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
สิ่งแวดล้อม
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน International Finance Award 2019
31 มกราคม 2563
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน International Finance Award 2019
รางวัล
GC ต้อนรับคณะผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กนอ. และกลุ่ม ปตท.
29 มกราคม 2563
GC ต้อนรับคณะผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กนอ. และกลุ่ม ปตท.
ข่าวอื่นๆ
GC รับรางวัล “Top Employer 2020 ประเทศไทย”
21 มกราคม 2563
GC รับรางวัล “Top Employer 2020 ประเทศไทย”
รางวัล
GC ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ วพน. รุ่น 14 -15
19 มกราคม 2563
GC ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ วพน. รุ่น 14 -15
ข่าวอื่นๆ